Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Privacybeleid

Derma Crea dr. Ann Ponet, gevestigd in de Dorpsstraat 49, 3900 te Pelt.
Derma Estetics BV, Hendriksteeg, 23 3520 Zonhoven, BTW BE1001.682.673

Vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens vinden we ontzettend belangrijk. Hier leggen wij je uit hoe we omgaan met jouw gegevens en de bescherming van je privacy binnen de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onder het verwerken van gegevens verstaan we het verzamelen, bewaren, gebruiken, raadplegen en verwijderen van deze gegevens.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Derma Crea dr. Ann Ponet. Dat betekent dat Derma Crea dr. Ann Ponet niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van organisaties die genoemd worden of waarnaar verwezen wordt op de website van Derma Crea dr. Ann Ponet.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens & welke gegevens hebben wij van je?

GOEDE ZORG

Derma Crea dr. Ann Ponet gaat zorgvuldig om met de aan haar verstrekte persoonlijke informatie en deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Jouw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Derma Crea dr. Ann Ponet te maken hebben.

 

Persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt om:

 • met je te communiceren of je te contacteren (via e-mail, telefoon, post, chat,…);
 • je de informatie te verstrekken die jij aanvraagt en die jij dient te weten voor een geplande behandeling;
 • je toe te laten een (online) afspraak te maken, deze te wijzigen en hiervoor een herinnering te krijgen;
 • jouw medisch dossier samen te stellen; uitvoering te geven aan jouw overeenkomst met je arts in het kader van jouw behandeling te Derma Crea dr. Ann Ponet;
 • je te contacteren na jouw behandeling in het geval van een medische noodzaak of wettelijke verplichting; statistische informatie te genereren (waarbij je anoniem blijft);
 • Om nieuwsbrieven, tevredenheidsonderzoeken en e-books te kunnen versturen.

 

Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt:

 • Jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Jouw email adres wordt gebruikt om je de afspraakbevestiging en –herinnering te kunnen toesturen.
 • Andere persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van behandelingen c.q. waartoe we medisch-wettelijk verplicht zijn deze vast te leggen;
 • (Medische) rapportage met betrekking tot behandelingen;
 • Eventuele andere persoonlijke notities die relevant zijn voor het correct en zorgvuldig uitvoeren van behandelingen;
 • Een behandelovereenkomst (‘Informed Consent’);
 • Foto’s van het te behandelen en behandelde gebied (voor-en-na foto’s);
 • Contactgeschiedenis: hoe, wanneer en waarom heeft er contact tussen jou en Derma Crea dr. Ann Ponet plaatsgevonden;
 • Jouw betaalgeschiedenis;
 • De mensen die betrokken zijn bij de zorgverlening aan je hebben toegang tot jouw gegevens. Zij kunnen er enkel bij wanneer dit nodig is voor de werkzaamheden rondom je zorg. Wanneer je ons belt kan de medewerker enkele gegevens van het gesprek vastleggen in ons systeem.

Wanneer je speciale verzoeken of wensen hebt ten aanzien van de privacy, laat het alstublieft weten, dan kan Derma Crea dr. Ann Ponet hier rekening mee houden.

 

AUDITS

Met behulp van audits controleert Derma Crea dr. Ann Ponet of de zorg aan de juiste kwaliteits- en veiligheidseisen voldoet. Bij het uitvoeren van een audit geldt uiteraard een geheimhoudingsplicht voor de persoon die de audit uitvoert. In rapporten en uitkomsten van een dergelijke audit zijn geen persoonsgegevens terug te vinden.

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

In voorkomende gevallen kan Derma Crea dr Ann Ponet wettelijk verplicht zijn om gegevens aan derden te verstrekken. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan de zorginspectie tijdens het uitvoeren van haar toezichthoudende taak. De inspectie heeft dan een afgeleid beroepsgeheim waardoor er inzage in medisch dossiers mogelijk is. Derma Crea dr. Ann Ponet zal nooit overgaan tot het verstrekken van gegevens zonder dat zij daartoe verplicht is op grond van een rechtsgeldig bevel daartoe.

COOKIES

Wanneer je de website van Derma Crea dr. Ann Ponet bezoekt, krijg je de melding dat er cookies worden gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, smartphone of tablet.

Je kan je altijd afmelden voor cookies. Daarvoor kan je jouw internetbrowser zo in stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Onderaan de pagina van de website derma-multi.ar003.aranere.be vind je een link naar ons cookiebeleid.

MARKETING

Je mailadres kan gebruikt worden om jou op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen in de praktijk. Je kan altijd aangeven dat je geen mail meer wenst te ontvangen met deze informatie.

 

BLOG

Wanneer je je inschrijft voor de blog wordt jouw mailadres bewaard tot het moment dat je aangeeft je te willen afmelden. Dit kan je kenbaar maken door een mail te sturen naar info@dermacrea.be.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Derma Crea dr. Ann Ponet verwerkt persoonsgegevens van de volgende personen:

 • Patiënten, personen die patiënt willen worden.
 • Personen die aan bedrijven of organisaties zijn verbonden waar de praktijk een relatie mee heeft. Zoals bijvoorbeeld leveranciers van diensten en producten.
 • Bezoekers van de website

 

Wie is er betrokken bij de verwerking van je persoonsgegevens?

Alle medewerkers of derden waarmee Derma Crea dr. Ann Ponet samenwerkt en gegevens mee deelt zijn gehouden aan beroepsgeheim, denk daarbij aan de verpleegkundige, de apotheek of de huisarts van een patiënt. Er worden alleen gegevens gedeeld voor zover dit strikt noodzakelijk is voor het leveren van goede zorg.​

Derma Crea dr. Ann Ponet maakt gebruik van derde partijen ten behoeve van de ondersteuning van haar zorgverlening en de systemen die zij daarbij gebruikt. Je kan hierbij denken aan de leveranciers van IT-systemen en website ondersteuning.

 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Derma Crea dr. Ann Ponet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan voor de doelen waarvoor deze noodzakelijk zijn. Medische dossier dienen, conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving, 20 jaar lang bewaard te worden. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de gegevens in het dossier zijn opgenomen.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Derma Crea dr. Ann Ponet werkt samen met bedrijven die gespecialiseerd zijn op het gebied van AVG, privacy en gegevensverwerking. De praktijk heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om het risico op datalekken zo klein mogelijk te maken.

Mocht er onverhoopt toch iets niet goed gaan in de bescherming van je persoonsgegevens waarbij er sprake is van een zogenoemd ‘datalek’ dan zal dr. Ann Ponet dit melden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Wanneer dit datalek ook mogelijke ongunstige gevolgen heeft voor je persoonlijke levenssfeer dan zullen we je hierover zo snel mogelijk informeren.

 

Gegevens raadplegen, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw gegevens te raadplegen, te corrigeren of te laten wissen. Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Derma Crea dr. Ann Ponet. We kunnen je vragen om jouw identiteit te bewijzen voordat we aan deze verzoeken kunnen voldoen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw gegevens sturen naar info@dermcrea.be. Derma Crea dr. Ann Ponet behandelt jouw aanvraag zo snel mogelijk.

Je kan ook bezwaar maken tegen jouw persoonsgegevens (of een deel daarvan) die door ons of door een van onze systemen worden verwerkt.

 

Klachten

Als je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, verzoeken wij je vriendelijk om rechtstreeks contact met ons op te nemen. Je kan mailen via info@dermacrea.be. Je hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, de regelgevende instantie voor privacybescherming.

 

Wijzigingen & vragen

Derma Crea dr. Ann Ponet behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Neem de tijd om de privacyverklaring te raadplegen. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

 

Hoe kan je contact met ons opnemen?

Je kan mailen via info@dermacrea.be en je kan bellen naar het telefoonnummer:- +32 (0)11 53 88 48. Vraag hierbij naar dr. Ann Ponet.